Qualiview

De beste begeleiding voor het beste resultaat

Contacteer ons!

Informatie over Qualiview

U heeft een verzoek ontvangen om deel te nemen aan een vragenlijst van Qualiview. U bent hiervoor benaderd, omdat u onlangs een behandeling heeft gehad, of binnenkort heeft. Uw zorgverlener wil graag weten hoe u de behandeling heeft ervaren (klantervaringsonderzoek) of hoe uw zorgtraject vordert (behandelresultaten onderzoek). Zo kan de behandelaar zijn zorgverlening voor u optimaliseren. Deelname is dus zeer relevant en wordt op prijs gesteld.

U bent benaderd om een ervaringsvragenlijst in te vullen (ervaringsonderzoek)

Uw zorgverlener heeft u uitgenodigd om deel te nemen aan zijn klantervaringsonderzoek. In dit onderzoek meten wij uw ervaring met de geleverde zorg door de praktijk en desbetreffende zorgverlener. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan de praktijk zijn zorgverlening beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. De praktijk krijgt inzicht in verbeterpunten, ziet de algemene score en ziet per thema de score en waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de patiëntervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op ‘verzenden’ te klikken. Alle data wordt anoniem verzameld en komen geanonimiseerd bij de betreffende zorgorganisatie terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op het zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem; bij ons en bij uw behandelaar. Wij geloven namelijk dat dit de beste manier is om eerlijke feedback te krijgen.

Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft behandelaars handvatten om de zorg voor u te verbeteren.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw zorgverlener gebruikt Qualiview als dashboard waarop de resultaten van de enquêtes inzichtelijk zijn gemaakt. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan de zorgverlener. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat wij aan alle privacy-eisen voldoen.

Op basis van de antwoorden die u heeft gegeven, onderzoekt de zorgverlener of en waar hij zaken kan verbeteren. Welke aspecten vinden cliënten en patiënten belangrijk? Welke zaken gaan goed en welke kunnen beter? Zo verbeteren wij de zorg voor u en de generatie na u.

“Met uw mening verbeteren we de zorg”

Wat heeft u er als patiënt aan om deel te nemen?

Keuze-informatie

Patiënten(-organisaties) willen kwaliteit van zorg en daarmee de beste zorg voor u als consument inzichtelijk hebben. Net als zorgaanbieders, overheid en verzekeraars. Maar wat is de beste zorg? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Om dit inzichtelijk te maken, verzamelt en beheert Qualizorg B.V. – moederorganisatie van Qualiview – verschillende kwaliteitsindicatoren in de zorg. Zo willen wij de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken. Ten eerste voor de patiënt, zodat u met de juiste informatie kan kiezen uit de beste zorg die beschikbaar is. En daarnaast voor iedereen die gebaat is bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie.

Zorg vergelijken

Actueel inzicht in uitkomsten en ervaringen van andere patiënten biedt de consument relevante keuze-informatie. Wij verzamelen, verwerken en beheren op een veilige manier de ervaringen van ruim 1.000.000 patiënten. Het kan dus zijn dat u via uw zorgaanbieder door Qualiview benaderd bent om een ervaringen vragenlijst in te vullen. Deze informatie geeft actueel verbeterinzicht aan uw zorgverlener en vormt de basis voor voorlichting naar andere consumenten, bijvoorbeeld via vergelijkingssites. Initiatieven als Praktijk in de buurt, Zorgkaart NederlandKies voor je zorg en KiesBeter.nl zijn gebaat bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie over de zorg. Qualiview levert hiervoor informatie. En samen met alle andere partijen in Nederland zorgen wij er zo voor dat u keuzevrijheid heeft.

Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor o.a.:

  • het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders
  • het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten
  • ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar

De stem van de patiënt is relevant om samen de zorg te verbeteren

U bent benaderd voor een behandelresultaten onderzoek (PROMs)

Via uw zorgverlener heeft u een uitnodiging ontvangen voor een vragenlijst over uw zorgproces. In dit onderzoek meten wij de voortgang van uw individuele behandeltraject zodat u en uw behandelaar handvatten krijgen om het proces te optimaliseren. In de vragenlijst komen vragen zoals “Hoe voelt u zich nu?” en “Heeft u de afgelopen 4 weken problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden gehad, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid?”. Door uw zorgproces in kaart te brengen kan uw behandelaar tussentijds bijsturen zodat uw traject zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt. Immers, samen streven we er naar om u zo min mogelijk patiënt te laten voelen.

Het invullen van de enquête duurt elke keer slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op ‘verzenden’ te klikken. De resultaten worden aan uw zorgverlener (en aan u) inzichtelijk gemaakt op individueel niveau. Daarmee wordt de data dus niet anoniem verzamelt omdat het gaat om de resultaten van uw individueel proces. Deelname aan het onderzoek is niet verplicht, maar helpt uw behandelaar wel om uw zorgtraject te verbeteren. En daar heeft u profijt van!

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw zorgverlener gebruikt Qualiview als dashboard om de behandelresultaten inzichtelijk te maken. Voor zowel de zorgverlener als voor u. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan de zorgverlener. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat wij aan alle privacy-eisen voldoen.

Wat heeft u er als patiënt aan om deel te nemen?

Op basis van de antwoorden die u geeft, krijgen u en uw zorgverlener inzicht in het verloop van uw individiuele zorgtraject. Op basis van deze gegevens wordt dialoog aangegaan en het zorgproces optimaal op u afgestemd zodat uiteindelijk uw kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk is.

Het bedrijf achter Qualiview

Qualizorg B.V. is het bedrijf achter Qualiview. Qualizorg is een volledig onafhankelijke partij die in 2010 is opgericht om zorgbreed evidence based data te verzamelen over de kwaliteit van zorg. Dat is een hele relevante bron voor het beleid, de doelstellingen en de argumenten van organisaties die de patiënten vertegenwoordigen. De ervaringen en meningen van de patiënt geven consumenten- en patiëntenorganisaties de input om de patiënt de juiste positie en een duidelijke stem te geven. Daarmee wordt het inzicht gebruikt om verbetering van kwaliteit van zorg te stimuleren. Actuele, betrouwbare en veilige informatie over de ervaren kwaliteit van zorg is pure stuurinformatie.

Samen verbeteren we de zorg.

Fysio Prestatie Monitor (FPM) is Qualiview ​

Inmiddels maken bijna 6.000 zorgorganisaties en 30.000 zorgverleners gebruik van één van de prestatie monitoren van Qualizorg B.V., zoals de Fysio Prestatie Monitor (FPM). Qualizorg benadert in totaal zo’n 1 miljoen patiënten per jaar met CQi, PROM’s en klantervaringmetingen. Dit doen we ondertussen voor bijna alle eerste- en tweedelijns zorgdisciplines.

Contactformulier

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Fysiotherapie Bolnes