Oncologie en fysiotherapie

De beste begeleiding voor het beste resultaat

Contacteer ons!

Informatie over oncologie en fysiotherapie

Het aantal kanker gevallen zal in de komende jaren vooralsnog toenemen. De behandeling van kanker is sterk verbeterd, waardoor de overlevingskansen zijn toegenomen. Een dodelijke ziekte verandert in een chronische ziekte, waardoor steeds meer mensen kunnen doorleven met kanker (palliatieve fase).

De gespecialiseerde fysiotherapeut heeft kennis van de problematiek horende bij oncologie en zal tijdens een eerste intake de hulpvraag, funktionele- en lichamelijke problemen, emotionele problemen en vermoeidheid inventariseren. Via het invullen van vragenlijsten zal een eerste meting gedaan worden, zodat de progressie tijdens de behandeling in kaart gebracht kan worden. Hoe de behandeling er uiteindelijk uit zal gaan zien is helemaal afhankelijk van de hulpvraag en de patiënt specifieke klachten.

Oncologie en fysiotherapie

De gevolgen van kanker en/of de curatieve behandeling (chemo/bestraling) zijn soms ingrijpend maar kunnen ook lange tijd blijven bestaan: langdurige vermoeidheid, depressie, angst, verlies van conditie, verminderd fysiek functioneren en algemeen slechtere lichamelijke gezondheid. Deze klachten kunnen 3 maanden na de behandeling nog steeds aanwezig zijn, maar zijn vaak niet meer het direkte gevolg van de behandeling op zich. Verwerkingsproblemen, veranderd inspanningspatroon, slaapproblemen, enz. kunnen deze klachten onderhouden.

Fysieke training lijkt een positief effekt te hebben op vermoeidheid, kwaliteit van leven en fysiek funktioneren (spierkracht en conditie)en vermindering van kans op borstkanker. Fysieke training heeft zelfs tijdens de behandeling een positief effekt! Het toegeven aan vermoeidheid lijkt zelfs een afrechts effekt te hebben, omdat hierdoor het inspanningsvermogen verder afneemt. Ook tijdens de behandeling in de palliatieve fase (leven met kanker) kunnen de klachten uitgebreid zijn: pijn, vermoeidheid, zwakte, noodzaak tot rusten, slaapproblemen, energiegebrek, verminderde eetlust. Ook tijdens deze fase is blijven bewegen zeer essentiëel.

Professionele hulp inroepen bij verwerkingsproblemen kan een aanzienlijke vermindering van vermoeidheidsklachten geven. Het lijkt niet uit te maken om dit vrij direkt te doen of enigszins uit te stellen indien iemand hier nog niet aan toe is.

Eiwitrijke voeding is belangrijk om afname in spiermassa en fysiek vermogen tegen te gaan.

Fysiotherapie tijdens chemotherapie

Ook tijdens de behandeling van kanker met chemotherapie kan het uiterst zinvol zijn om uw gespecialiseerde fysiotherapeut te raadplegen. Behouden van uw alledaagse belastingnivo en kwaliteit van leven is een belangrijke zorg en lukt meestal niet alleen. Met training en begeleiding/coaching op maat, welke tot en met 3 weken na de behandeling met chemotherapie stopt, proberen we het belastingnivo van voor het starten met chemotherapie te behouden dan wel terug te krijgen. Belangrijk is te blijven trainen ook al voelt u zich niet optimaal. De belastingintensiteit wordt natuurlijk wel aangepast aan uw omstandigheden en kan per keer anders zijn. Training is per definitie niet gevaarlijk en heeft geen negatief effekt op lymfe oedeem. Belangrijk is het wel om uw signalen uit uw lichaam te monitoren, uw gewicht en voedselinname bij te houden en letten op kortademigheid en vermoeidheid. Uw fysiotherapeut kan u dan het beste begeleiden voor het beste resultaat. Het beste resultaat heeft u met een oefenprogramma waar zowel (an)aerobe training (conditie) en spierkrachttraining in voorkomen.

Contactformulier

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Fysiotherapie Bolnes