McKenzie therapie

De beste begeleiding voor het beste resultaat

Contacteer ons!

Informatie over McKenzie therapie

De McKenzie – methode is een actieve benadering en een oefenmethode voor aspecifieke rug- en nekklachten. Aspecifiek betekent dat er geen duidelijke pathofysiologische oorzaak gevonden is die de klachten veroorzaakt. Accent van de behandeling ligt op houding en preventie.

Zowel voor diagnose als therapie gebruikt de McKenzie-therapeut een behandelmodel gebaseerd op de (pijn)symptomen van de patiënt. Hij/zij bepaalt welke mechanische factoren (zowel houdingen als bewegingen) van invloed zijn op het klachtenpatroon van de patient en stelt daarna vast welke oefeningen en adviezen voor het dagelijkse leven van de patiënt gegeven kunnen worden.

Doel van deze benaderingswijze is de patiënt onafhankelijk van therapie en therapeut te maken en de kans op hernieuwde periodes van klachten aanzienlijk te verkleinen. De zelfwerkzaamheid van de patiënt staat hierbij centraal. Slechts indien de patiënt het niet meer alleen kan zal de therapeut gerichte therapeutische technieken gebruiken.

Op zoek naar herkenbare mechanische patronen

Het traject dat u bij de McKenzie-therapeut doorloopt begint met een diepgaand geprotocolleerd onderzoek. Tijdens een gesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht, waarna een uitvoerig functieonderzoek plaatsvindt. Op basis van dit onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling door middel van de McKenzie-methode.

Contactformulier

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Heeft u interesse? Plan vandaag nog uw intake!

De behandelstrategie

Na een duidelijke mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw zelfredzaamheid. Er zal veel aandacht gegeven worden aan de juiste manier van lopen, tillen en zitten, maar ook aan het verrichten van doelgerichte oefeningen die de pijn kunnen reduceren en de dagelijkse functies verbeteren. De therapeut kan de behandeling eventueel aanvullen met manuele technieken als mobilisaties en manipulaties.

Betrouwbaarheid

De McKenzie-methode is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode. De inzichten worden in alle internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie gebruikt.

Kenmerken van de McKenzie-methode:

  • Primair gericht op de symptomen van de patiënt
  • Een individueel opgesteld oefenprogramma
  • Veel zelfwerkzaamheid van de patiënt
  • Aanleren van houdingen en bewegingen die gericht zijn op het voorkomen van hernieuwde
  • periodes van klachten

Plan hier uw intake

Fysiotherapie Bolnes