Manuele therapie

De beste begeleiding voor het beste resultaat

Contacteer ons!

Informatie over manuele therapie

Een manueel therapeut heeft de opleiding voor fysiotherapeut of een medische opleiding doorlopen. Daarna heeft hij/zij zich in de manuele therapie gespecialiseerd. Sinds 2005 is dit een 3 jarige master opleiding aan een Hogeschool. Een gediplomeerd  manueel therapeut staat in het Centraal Kwaliteitsregister  Fysiotherapie als  verbijzonderd fysiotherapeut en wordt erkend door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

Manuele therapie

De manueel therapeut legt de vinger op de zere plek! Onder meer bij nekklachten, hoofdpijn, schouderklachten, elleboogklachten, polsklachten, RSI, bekkenklachten, heupklachten, rugklachten, arthrose, knieklachten, verstuiking, enkelklachten.

Meer dan een ‘bottenkraker’!

Een “Bottenkraker’. Zo wordt in de volksmond de manueel therapeut ook wel genoemd. Daarmee wordt gedoeld op het losmaken van bijvoorbeeld een gewricht of ruggenwervel, bv door een manipulatie- of mobilisatietechniek. Maar dat is slechts een deel van de orthopedische manuele therapie. En het gebeurt aanmerkelijk voorzichtiger dan de bijnaam doet vermoeden.

Voor alle klachten aan het bewegingsapparaat

Eerst nog een misverstand uit de wereld helpen. Een manueel therapeut behandelt meer dan alleen rugklachten. U kunt er terecht voor alle klachten aan het bewegingsapparaat; zowel gewrichts-, tussenwervelschijf-, spier- als zenuwweefsel klachten aan de wervelkolom of/en de extremiteiten. Ook klachten die na een ongeval optreden kunnen effectief worden behandeld.

Het draait om de wervelkolom

Een  manueel therapeut gaat er bij de meeste klachten vanuit dat de bron in de wervelkolom ligt. Via zenuwbanen in de wervelkolom worden voortdurend ontelbare signaaltjes naar alle delen van het lichaam en hoofd gestuurd. Ontstaat er ergens in de wervelkolom een ‘blokkade’, bijvoorbeeld door stramme, onwillige ruggenwervels, dan kan dit elders in het lichaam (pijn)klachten veroorzaken.

Contactformulier

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Heeft u interesse? Plan vandaag nog uw intake!

Wegnemen van de ergste pijn

Om uw ‘bewegingsvrijheid’ te vergroten en de ergste pijn weg te nemen worden speciale handgrepen, zoals mobilisatie- en manipulatietechnieken, toegepast. Deze zijn kenmerkend voor de manuele therapie. Daarbij wordt er lichte druk uitgeoefend op bijvoorbeeld een wervel of gewricht. Pijnlijk is dit vrijwel nooit. Mensen ervaren het eerder als een verlichting, omdat de pijn dikwijls voelbaar wegvloeit. Bij manipulaties van de nek wervelkolom is altijd vooraf toestemming nodig van de patiënt.

Nog een stapje verder!

De  manueel therapeut heft onder andere blokkades in de wervelkolom op, een van de directe veroorzakers van klachten. Maar hij/zij gaat nog een stapje verder. Hij/zij zal samen met u proberen de vinger echt op de zere plek te leggen. Waardoor zijn de blokkades ontstaan? Komt het door uw houding tijdens het (bureau)werk? Of belast u uw rug verkeerd of teveel?

Zelf aan de slag

Met het advies van de therapeut over een mogelijk andere houding en levensstijl kunt u zelf aan de slag. Dat moet u ook met de gerichte oefeningen en specieke training die de manueel therapeut u voorschrijft en aanleert. Een tweeledige aanpak met maar een doel: herstel en voorkomen dat uw klachten in de toekomst terugkomen. De praktijk laat zien dat het definitieve herstel gemiddeld na een aantal behandelingen voelbaar inzet.

Samenwerken met andere behandelaars

Om uw klacht zo breed aan te kunnen pakken wordt er binnen ons behandelteam zeer intensief samengewerkt, mede vanuit ieders specialisatie aan het herstel van de patient, bv dry-needling van myofasciale triggerpoints MTPs of speciale behandel-/oefentherapie concepten zoals Mc Kenzie ; Cyriax, Mulligan; medische trainingstherapie MTT; kinetic control.

Afspraak maken

Dit kan via directe toegankelijkheid of met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Ook een aanvraag voor een second opinion is mogelijk. U kunt direct langskomen of zich telefonisch en via email aanmelden.

Vergoeding verzekeraar

Een behandeling door een manueel therapeut wordt in onze praktijk door alle verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Sinds de jaren ’90 hebben manueel therapeuten zich ingezet om het vak een wetenschappelijke basis te geven. Dit heeft geleid tot nog betere diagnostiek- en behandelmethodes dan voorheen.

In Nederland zijn er verschillende stromingen binnen de manuele therapie.

Plan hier uw intake

Fysiotherapie Bolnes