Kinderfysiotherapie

De beste begeleiding voor het beste resultaat

Contacteer ons!

Informatie over kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeute is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van uw kind van 0-18 jaar. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek om zo op te groeien tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagd of afwijkende ontwikkeling, de kinderfysiotherapeut helpt uw kind zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Mogelijke problematieken binnen de kinderfysiotherapie kunnen zijn; schrijfproblemen, voorkeurshouding/afplatting van de schedel, tenengang, fijn en/of grof motorische ontwikkelingsachterstanden.

Privacy

Wegens de nieuwe privacy wetgeving hebben ook jonge kinderen (vanaf 0 jaar) een geldig legitimatiebewijs nodig voordat zij bij de kinderfysiotherapeut terecht kunnen. Daaranaast heeft de kinderfysiotherapeut schriftelijke toestemming (getekend) nodig van een ouder of voogd om persoons -en medische gegevens te mogen opslaan en te bewaren.

Contactformulier

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid